ERIC BERGSMA
DAGVOORZITTER | MODERATOR | DISCUSSIELEIDER

"Iedereen ging met energie weg. We hebben veel complimenten gekregen. Verbazingwekkend dat je zo snel thuis bent in een voor jou toch nogal onbekende omgeving."
Drs. Hans Seubring, Hogeschool van Amsterdam

"Heel fijn hoe Eric niet alleen als moderator de discussie leidt, maar ook als stille luisteraar volkomen onverwachts uit de hoek kan komen waarbij hij de kern zaak even verrassend als vanzelfsprekend weet te benoemen en samen te vatten."
Maike Koster, Mooi Communicatie

"Eric, ik heb louter positieve reacties gekregen op de prikkelende en muzikale wijze waarop je onze medewerkersdag hebt geleid. Met je kurkdroge mr. Bean-achtige humor had je mij, en vele anderen direct helemaal om."
Ingrid Witlox, CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
 

MEER RENDEMENT VAN UW EVENT
Mag het wat eigentijdser?

Veel congressen, symposia en tal van andere bijeenkomsten worden momenteel nog steeds op dezelfde manier georganiseerd als twintig jaar geleden. Toen speelde internet geen rol van betekenis, maar inmiddels wel. De huidige generatie jongeren is via whatsapp, youtube, facebook, instagram en twitter sterk verknocht aan internet en kijkt bijna geen televisie meer. Veel organisaties en bedrijven realiseren zich onvoldoende dat, teneinde die jongeren te inspireren en aan zich te binden, een andere, meer eigentijdse benadering noodzakelijk is. Tegelijkertijd is er een grote groep 'oudere jongeren' die liever op de traditionele manier met elkaar communiceert. Ziehier de uitdaging van veel grote en kleine organisaties om hun evenement voor iedereen tot een succes te maken. Met mijn brede technische en artistieke achtergrond en werkervaring kan ik u als dagvoorzitter helpen uw evenement een verrassend àndere belevenis te laten zijn;
Energieker, eigentijdser en efficiënter.

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Je werkt veel samen met Femke Wolthuis. Waarom?
Met Femke Wolthuis werk ik al sinds 1997 samen in allerlei hoedanigheden. Femke is bij veel mensen vooral bekend van het RTLontbijtnieuws dat zij sinds 2002, afgewisseld met Jan de Hoop, jarenlang heeft gepresenteerd. Aanvankelijk maakten Femke en ik vooral cabaret op maat voor overheden en het bedrijfsleven. Van daaruit ontstond echter na verloop van tijd vanzelf de vraag om als duo-dagvoorzitter op te treden. De chemie tussen ons is ijzersterk en we vullen elkaar perfect aan. Dat maakt ons tot een unieke, muzikale en veelzijdige dagvoorzitter; journalistiek en artistiek, serieus en entertaining. Uitgebreide informatie over onze unieke samenwerking is te vinden op onze website: uniekedagvoorzitter.nl

Je bent afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hoezo dagvoorzitter?
De kerncompetentie van een goede dagvoorzitter is luisteren. Waar kun je dat beter leren dan bij een muziekopleiding. Ik studeerde piano-improvisatie. Dat is niets anders dan luisteren, interpreteren en al improviserend handelen binnen een afgesproken kader. Een dagvoorzitter doet vrijwel hetzelfde.

Je hebt daarvoor Natuurkunde gestudeerd in Nijmegen. Doe je daar nog wat mee?
Jazeker. Het was een ultieme training in logisch en rationeel denken. Dat helpt mij als dagvoorzitter of moderator om discussiepunten op een rationele wijze te benaderen. Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar zonder ter zake doende motivatie voegt deze doorgaans zelden iets toe. Bij een muzikant die zonder begrip van de harmonieleer en haar onderliggende wiskundige samenhang een muzikale improvisatie ten gehore geeft, raakt het publiek immers ook binnen een minuut het spoor bijster.

Wat heb je geleerd als hoofd audio bij RTLNederland?
RTL is een groot commercieel mediabedrijf dat zendtijd verkoopt. Om dat efficient te kunnen doen moet ze zo goedkoop mogelijk aantrekkelijke programma's maken. Tussen kosten en kwaliteit onstaan dan altijd spanningen waar ik als leidinggevende middenin zat. Dan leer je wel lobbyen, samenwerken en resultaatgericht manoevreren. Ook heb ik gezien hoe TV-makers de kijker het 'zapmoment' ontnemen. Daar maak ik als dagvoorzitter natuurlijk dankbaar gebruik van.

Heb je als dagvoorzitter specifieke kennis nodig om een discussie te leiden?
Ervaring en een gezond boerenverstand is in principe voldoende. Uiteraard kan het helpen om in de specifieke materie te zijn ingevoerd, maar de frisse blik van een relatieve buitenstaander is doorgaans meer van belang. Ik zie vrij snel waar de knelpunten liggen en hoe ik hierin als mediator/moderator/dagvoorzitter/gespreksleider een onverwachte of verrassende opening kan maken.

Veel reacties op je optreden betreffen je gevoel voor humor. Waar komt dit vandaan?
Humor is iets wat ik van jongs af aan heb ontwikkeld. Ik voelde mij als tiener onzeker en wapende mijzelf met humor. Ik was altijd bezig de grap te destilleren uit een bepaalde situatie. Die routine heb ik verder ontwikkeld met Typisch!, cabaret op maat en komt mij als dagvoorzitter goed van pas om te relativeren en het ijs te breken.

Je plaatst weinig op sociale media zoals twitter en facebook. Waarom niet?
Ik informeer mij via diverse kranten, websites en sociale media. Slechts zelden heb ik de nadrukkelijke behoefte mijn overwegingen en gedachten te delen. Als dagvoorzitter hecht ik eraan altijd een onafhankelijke en onbevoordeelde positie te kunnen innemen. Dan helpt het niet als ik overal mijn mening drop over allerlei zaken. Temeer daar het momenteel soms lastig is om echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden.

Ben je allereerst pianist en dan dagvoorzitter, of andersom?
Chronologisch gezien ben ik natuurlijk eerst pianist, maar als dagvoorzitter of moderator speelt muziek, en daarmee de piano, een dienende rol. Muziek is een universele taal die iedereen internationaal begrijpt en bij uitstek een middel om een ontwapenende en constructieve sfeer te scheppen die het 'wij' gevoel versterkt. Als uitvoerend musicus en dagvoorzitter heb ik dus verschillende middelen ter beschikking om hetzelfde doel te bereiken.

Wat is jouw belangrijkste meerwaarde in vergelijk met collega dagvoorzitters?
Ik ben zelden aanwezig bij optredens van collega dagvoorzitters, maar veel van mijn collega's kunnen ongetwijfeld ook goed luisteren, samenvatten, de tijd bewaken, de juiste energie, toon en humor vinden of muzikale elementen toevoegen. Het is een kwestie van balans, vertrouwen en focus. Mijn muzikale opleiding en brede werkervaring in het bedrijfsleven, de televisiewereld en het theater maakt misschien dat ik meer overtuigend en flexibel overkom op een podium. Hoewel mijn focus primair op het doel van mijn opdrachtgevers ligt, sta ik uitdrukkelijk open voor input van alle betrokken partijen.

Heb je als discussieleider een specifieke stijl?
Dat denk ik wel. Ik mag graag even een dwarse en prikkelende stelling poneren om de discussie wat aan te scherpen. Dit vooral om ook anderen daartoe aan te moedigen. Een bijeenkomst waarbij iedereen het bij aanvang met elkaar eens is, is volstrekt zinloos. Tegelijkertijd wil ik de verschillen relativeren met humor. Juist in die combinatie van diversiteit van gezichtspunten en relativering daarvan schuilt de uitdaging om gezamelijk tot de kern te komen. Daarin neem ik mijn rol als dagvoorzitter zeer serieus.

Op wat voor evenementen ben jij echt in je element?
Daar waar ruimte is voor een open discussie, inspiratie en een onbevangen interactie met de zaal. Dit klinkt als een open deur en dat is het ook. Maar helaas komt het nog wel eens voor dat "de zaal" zich angstig stil houdt bij bepaalde vragen. Dan gaan er bij mij direct allerlei alarmbellen af. Maar als het me met voorzichtig manoevreren lukt om de vinger op de zere plek te leggen en desondanks, of misschien wel juist daardoor, de dag tot een harmonieus en goed einde te brengen, geeft het me dat wel een superkick!

 

NOG ENIGE REACTIES

"Niets dan goede reacties op ons symposium. Dat is uiteraard met name te danken aan de geslaagde combinatie van cabaret, discussieleiding en dagvoorzitterschap. Ongedwongen, met humor en respect, en niet in de laatste plaats door de muzikale begeleiding, hebben jullie de sfeer van de dag bepaald. En door de feestelijke afsluiting ging iedereen vrolijk, en met kennis verzadigd, de borrel tegemoet!"
Henk Korstanje, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

'Het kakkineuze optreden van uitvreter Eric Bergsma trof de juiste snaar!"
Rijnstreek Business

"Hartelijk dank voor je fantastische bijdrage aan de avond....! Louter positieve reacties!
Ik denk dat we er met z'n allen in geslaagd zijn om een goede avond neer te zetten."

Robbert Schuurmans, uitgeverij Kosmos

"Iedereen verwachtte droge kost maar kreeg een bruisende presentatie en muzikale begeleiding.
Op afstand de beste FGH vastgoed prijsuitreiking ooit."

Peter Keur, directievoorzitter FGH Bank

"Als je binnnen een uur dat gevoel bij een hele groep teweeg kunt brengen, dan doe je goed werk."
Victorine de Graaf, Dean Hanzehogeschool Groningen

REFERENTIES

Actiz brancheorganisatie voor zorgondernemers m.b.t. nieuwe zorgwet AWBZ, Akzo Nobel internationaal MT (Engelstalig), Blokker Holding D-Day, Cap Gemini Euro-programma, CIM Solutions, CIZ managersdag 2009 en 2010, CNV bouw HBB actiedag, CNV Hout en Bouwbond congres over Europese consequenties, Contactgroep Kahlerpatienten, Dutch Green Building Council Gala tbv opening Dutch Green Building Week, Erac bureau voor Europese subsidies, EWT/Directwind over de toekomst van windenergie, FGH vastgoedprijs, Gemeente Breukelen t.g.v. gemeenteraadsverkiezingen, Gemeente Oldambt programma over dienstverlening Gemeente Ronde Venen programma t.b.v. rampensymposium, GLTO Mijdrecht jaarvergadering, HBG holdingdag (Engelstalig), Health Aeging Network Northern Netherlands opening 2015 Hogeschool Arnhem Nijmegen bosdag, Hogeschool Arnhem Nijmegen opening nieuwbouw, Hogeschool van Amsterdam feestelijk symposium over deeltijdonderwijs, ING-west Nederland Nieuwjaarsbijeenkomst in Expo Kijkduin, Inspectie Verkeer en Waterstaat nieuwjaarsbijeenkomst, Klimat Konferenz Nord (Duitstalig) programma over internationale klimaatsamenwerking, KLM raad van bestuur (Engelstalig), Koninklijke BAM-groep NV (Cannes, Mantor/Ambassadors of Telecom congres over internationale samenwerking, MBO raad programma over succesvolle studenten MEE Veluwe jaarlijkse werkconferentieMinisterie van Verkeer en Waterstaat nieuwjaarsbijeenkomst, MovedBy, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen symposium, Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters jaarvergadering, Nederlandse Vereniging van Gerechtsdeurwaarders congres over samenwerking, Oog Onderwijs Ondersteuning, programma over samenwerking stadsdeelraden, Provincie Utrecht medewerkersdag, Pur Sang duurzaam ondernemen-dag, Rabobank De Kempen-West presentatie jaarplan, Rabobank Zutphen klantendag, Rabobank Noord-West presentatie jaarverslag , Radbout Universiteit Nijmegen lustrum, Respond! Lustrumdag over Samenwerking voor Veiligheid RGZ congres over geriatrische zorg, Rijkswaterstaat kick-off verbreding Eems-Dollardroute, SHV Holdings NV internationale managersdag Lauswolt, Steefon carosseriesystemen klantendagen en productintroductie ILUPAN, Stichting Oom vrijwilligersdag, Stichting Slinger Den Haag congres over belang van vrijwilligers, Syntens symposium over internetretail, Syntens symposium voor zorgondernemers, UMC Utrecht internationaal congres over kijkoperaties (Engelstalig, Vereniging Nederlandse Gemeenten jaarcongres, VNO/NCW-West Miljoenenontbijt, VNO/NCW De sterkste Schakel verkiezing zakenman/vrouw van het jaar, Wageningen UR opening Dairy Campus, Weer Samen Naar School programma over Inclusief onderwijs, Woningcorperatie Salland Wonen presentatie jaarverslag, Zakenvrouw van het Jaar Flevoland, verkiezing.